Mobili girininko darbo vieta

Perkelk savo darbo vietą į mišką

Mobilią girininko darbo vietą (MDV) sudaro :
– Lauko delninis kompiuteris su Windows mobile operacine sistema ;
– Medienos pirminės apskaitos programų paketas ;
– Mobilus lauko spausdintuvas (opcija) ;

Paskirtis :

MDV skirta pirminei medienos apskaitai miške , medieną kraunant  ar inventorizuojant .Ji pakeičia taškavimą popieriuje registravimu ir skaičiavimu delniniame kompiuteryje . Toks sprendimas taupo darbo laiką , sumažina klaidų skaičių , rezultatas matomas realiu laiku , automatizuoja duomenų perdavimą į duomenų bazes , pagerina darbo sąlygas .Taškavimas vykdomas paliečiant atatinkamą lietimui jautraus ekrano sritį su reikiamu medžio ar rąsto diametru . Programos rezultatą pateikia nedelsiant baigus taškavimą ar jo eigoje .
Numatytas duomenų išvedimas xml formatu .
Tūrio skaičiavimui naudojamos patvirtintos medienos apskaitos lentelės

Trumpas programų paketo aprašymas
Nenukirsto miško taškavimo ir skaičiavimo programa .

Paskirtis :
Skirta nenukirsto miško taškavimui , medienos pardavimui nenukirstu mišku .
Programa pateikia duomenis :
-apie suskaičiuotų medžių tūrį , skirstydama jį pagal galiojančia tvarką ( stambumą ir padaringumą ) ;
-suskaičiuotų medžių  kainą pagal galiojančią tvarką ir patvirtintas nenukirsto miško kainas ;
Programa gali paskaičiuoti vertinamo medyno aukštumo klasę ,

Iškirstos , bet neištrauktos biržės taškavimo programa

Paskirtis :
Pritaikyta skirtingų veislių , skirtingų sortimentų ir skirtingų ilgių rąstų neišvežtoje biržėje skaičiavimui .
Rezultatai pateikiami priėmimo kortelės formatu.

Rąstų rietuvės (mašinos) vienetinio taškavimo programa
Paskirtis :
Rąstų skaičiavimui rietuvėse ar kraunant i mašinas.Numatytas paskirstymas pagal kokybės klases ir automatinis skirstymas į stambumo klases pagal diametrą .Programa duomenis atvaizduoja gabenimo važtaraščio formatu

Rąstų rietuvės (mašinos) grupinio taškavimo programa
Paskirtis :
Rąstų skaičiavimui rietuvėse ar kraunant i mašinas.
Programa duomenis atvaizduoja gabenimo važtaraščio formatu

 

Darbo vieta